Advocatuur

 

Jeugdrecht

 

Als jeugdadvocaat staat Mter. Van Elslande minderjarigen bij in VOS (verontrustende opvoedingssituaties) dossiers en MOF (een als misdrijf omschreven feit) dossiers, herstelbemiddelingen en Salduz bijstand bij verhoren bij de politie. Mter. Van Elslande staat de minderjarigen bij op de zittingen op de jeugdrechtbank en doet bezoeken ter plaatse wanneer minderjarigen in een voorziening worden geplaatst.


Personen & familierecht

 

Echtscheidingen (zowel EOT als EOO), vereffening-verdeling, samenlevingscontracten, omgangsrecht ouders, contactrecht grootouders, onderhoudsgelden, afstamming (o.a. adoptie, erkenning, onderzoek naar vaderschap,…), erfrechtelijke conflicten, enz.


Vreemdelingenrecht

 

Mter. Van Elslande Kelly heeft een verregaande kennis in allerhande vreemdelingendossiers, zowel in asielaanvragen, gezinsherenigingen, humanitaire regularisaties (artikel 9bis), medische regularisaties (artikel 9ter), aanvragen Belgische nationaliteit, aanvragen arbeids- en beroepskaarten, procedures (schijn) huwelijken enz. Dossiers worden zowel in eerste aanleg als in beroep behandeld.


Handels & huurrecht

 

Mter. Van Elslande behartigt zowel geschillen op het gebied van woninghuur als handelshuur. Zowel langs de zijde van huurders als verhuurders.


Verkeersrecht

 

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank? Of werd u het slachtoffer van een aanrijding met schade? Dan zal Mter. Van Elslande u bijstaan. In vele gevallen heeft u recht op gratis bijstand door een advocaat via uw verzekering rechtsbijstand.


Strafrecht

 

Mter. Van Elslande houdt zich voornamelijk bezig met basis Strafrecht zowel op niveau van verdachten als op niveau van slachtoffers.


Bewindvoering

 

Mter. Van Elslande staat ingeschreven op de lijst van voorlopig bewindvoerder en wordt vaak aangesteld als voorlopig bewindvoerder over de persoon en/of de goederen van de te beschermen persoon.